हे अभयंकर,हे करुणाकर ( काव्य रचना )

हे अभयंकर,हे करुणाकर ( काव्य रचना )

हे अभयंकर,हे करुणाकर शिष तुम्हारे गंग की धारा। हे अभयंकर हे करुणाकर। गले मे सोहे भुजंग माला। हे अभयंकर,हे करुणाकर। … पढ़ना जारी रखें हे अभयंकर,हे करुणाकर ( काव्य रचना )